AKADEMIA TRENERSKA

2017-09-24 19:36

Instytut Sportu-PIB na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki realizuje projekt edukacyjny skierowany do trenerów kadr narodowych i bezpośredniego zaplecza kadr pod nazwą Akademia Trenerska. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem strony internetowej i bazy danych kluczowych trenerów zatrudnionych przez Polskie Związki Sportowe. Poproszę u uzupełnienie zgłoszenia na szkolenie, które znajduje się w załączniku. Limit miejsc na szkolenia jest ograniczony. Liczy się pierwszeństwo zgłoszeń. Aby zgłosić się na szkolenie, należy uzupełnić załącznik z wiadomości i przesłać na adres: magdalena.slowikowska@insp.waw.pl Koszt szkoleń pokrywa Akademia Trenerska, poza kosztem dojazdu na miejsce szkolenia. 06.10.2017 Warszawa- Rozwój kompetencji trenerów pracujących z utalentowanymi zawodnikami. Cel: rozwój kompetencji zmierzających do rozpoznania i reagowania na indywidualne potrzeby utalentowanych zawodników oraz rozwój umiejętności praktycznego wykorzystania trzech istotnych form warsztatu trenerskiego: obserwacji, analizy i informacji zwrotnej. Zgłoszenie na szkolenie do dnia 02.10.2017r. Zapraszamy do zapoznania się z Programem