Urząd Marszałkowski Ogłasza Otwarty Konkurs Ofert w Obszarze Rozwoju Sportu dla Osób z Niepełnosprawnościami

2023-08-17 20:47

Zadanie mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej dedykowane dla rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami w terminie od 15.09.2023 roku do 20.12.2023 roku poprzez:

  • ●  Organizację imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej z udziałem osób/sportowców z niepełnosprawnościami. Miejsce organizacji realizowanego zadania musi być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Liczba uczestników imprezy sportowej z udziałem osób/sportowców z niepełnosprawnościami nie może być mniejsza niż 70% ogółu uczestników imprezy sportowej rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej z udziałem osób/sportowców z niepełnosprawnościami.
  • ●   Organizację zajęć sekcji sportowej z udziałem osób/sportowców z niepełnosprawnościami. Miejsce organizacji realizowanego zadania musi być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Liczba uczestników zajęć sekcji sportowej z udziałem osób/sportowców z niepełnosprawnościami nie może być mniejsza niż 70% ogółu uczestników zajęć sekcji sportowej z udziałem osób/sportowców z niepełnosprawnościami.

Oferta nie może zostać złożona do więcej niż jednego zadania przewidzianego do dofinansowania - dotyczy: zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej dedykowanego dla rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami w terminie od 15.09.2023 roku do 20.12.2023 roku poprzez:

  1. Organizację imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej z udziałem osób/sportowców z niepełnosprawnościami
  2. lub

  3. Organizację zajęć sekcji sportowej z udziałem osób/sportowców z niepełnosprawnościami.

Wszystkie wersje oferty (papierowa i elektroniczna), w tym złożona za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2023r. do godziny 15.30.

W załączeniu plik do pobrania: Link