PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH URZĄDZEŃ DO PIELĘGNACJI NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH

2023-12-11 23:55

PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH URZĄDZEŃ DO PIELĘGNACJI NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH

Oto link pod którym znajduje się ogłoszenie o pisemnym przetargu na sprzedaż używanych urządzeń do pielęgnacji nawierzchni trawiastych.