PROGRAM KLUB

2024-01-17 21:38

Szanowni Państwo,

W najbliższym czasie Zarząd Województwa Śląskiego planuje ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej „Program Klub”. W związku z powyższym Pan Marszałek Jakub Chełstowski ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję szkoleniową dotyczącą prawidłowego składania ofert we wspomnianym programie, a także ich późniejszego rozliczania.

Konferencja szkoleniowa dotycząca „Programu Klub” odbędzie się 2 lutego 2024 roku i zostanie przeprowadzona zarówno w trybie stacjonarnym jak i w trybie on-line w dwóch turach: pierwsza tura szkolenia zostanie przeprowadzona w dwóch trybach o godzinie 9:00, z kolei druga tura szkolenia zostanie przeprowadzona w dwóch trybach o godzinie 12:00.

Konferencja w trybie stacjonarnym zostanie przeprowadzona w sali konferencyjnej na Stadionie Śląskim przy ul. Katowickiej 10 w Chorzowie.

Zgłoszenia udziału w konferencji szkoleniowej należy przesyłać do piątku 26 stycznia na adres wojciech.glowkowski@slaskie.pl

W treści wiadomości prosimy podać:

  • • imię, nazwisko,
  • • telefon kontaktowy,
  • • nazwę klubu sportowego, który Państwo reprezentują,
  • • adres e-mail,
  • preferowana forma szkolenia tj.: tryb stacjonarny (godzina 9:00 lub godzina 12:00) bądź tryb on-line (godzina 9:00 lub godzina 12:00).

UWAGA: Przewidywana liczba uczestników szkolenia w trybie stacjonarnym szacowana jest na około 2 x 50 osób.
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Szanowni Państwo - w nawiązaniu do wczorajszej wiadomości w sprawie konferencji szkoleniowej dotyczącej „Programu Klub” pragniemy doprecyzować, że w przypadku obecności online nie będzie możliwości zadawania pytań podczas szkolenia. Z uwagi na uwarunkowania techniczne pytania będą zadawane tylko przez osoby uczestniczące w szkoleniu w trybie stacjonarnym (z sali), dlatego prosimy o przemyślane dokonywanie wyboru trybu szkolenia w nawiązaniu do powyższej informacji.