MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI ogłosiło wyniki!!!

2016-06-15 21:23

PROGRAM "KLUB" - Lista wniosków zaopiniowana pozytywnie Tutaj
, lista wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych Tutaj
.